โทคิ เมืองแห่งแรกในญี่ปุ่นที่เริ่มใช้ภาชนะเซรามิกบนโต๊ะอาหารกลางวันในโรงเรียน

 
ภาชะบนโต๊ะอาหารที่ใช้ทุกๆวันในโรงเรียนคือ ผลิตภัณฑ์เซรามิกพอร์ซเลนที่มีความแข็งแรงมากมีแหล่งผลิตที่เมืองโทคิ จังหวัดกิฟุ เริ่มตั้งแต่ปีค.ศ.1985
ปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงเรียน โรงพยาบาลและสถานที่ราชการ ฯลฯ ทั่วประเทศญี่ปุ่น 
 
ผลิตภัณฑ์เซรามิกพอร์ซเลนที่มีความแข็งแรงมากทำมาจากการผสมแร่ธาตุและดินเหนียวที่ผ่านการกลั่นสูงเข้ากับอลูมินาซึ่งเป็นวัสดุชั้นดีที่แข็งแรงที่สุดและเผาด้วยความร้อน 1,300 องศาเซลเซียสขึ้นไป ทำให้มีความแข็งแรงกว่าพอร์ซเลนทั่วไป 3 ถึง 4 เท่าและยังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าในเมืองโทคิอีกด้วย
 
 
 
 
ภาชนะพอร์ซเลนที่มีความแข็งแรงมากใช้เทคนิคการเคลือบสีทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน
ด้วยความคำนึงถึงด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณปีค.ศ.1990 ทั่วประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มเปลี่ยนการใช้ภาชนะ
พลาสติกและโลหะไปเป็นภาชนะพอร์ซเลนที่มีความแข็งแรงสูง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกังวลถึงสารอันตรายในภาชนะและมั่นใจได้ว่าสีจะไม่หลุดออกมาและภาชนะพอร์ซเลนที่มีความแข็งแรงสูงสามารถช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้อีกด้วยเพราะภาชนะสามารถซ้อนกันและจัดเก็บในตะกร้าบนโต๊ะอาหารหรือชั้นเก็บของได้รวมถึงเข้าเครื่องล้างจานได้อีกด้วยแหล่งที่มา : https://www.city.toki.lg.jp